Defterdar Mah. Savaklar Cad. Yeni Küşat Sok. No:17 Eyüpsultan/İSTANBUL
0212 631 2443

Hakkımızda

*İlim ve Hikmet Okulu bir Darulilim İslami İlimler Merkezi çalışmasıdır.


Darulilim

Darulilim İslami İlimler Merkezi olarak 2009 yılından bu yana İslami ilimler ekseninde hazırlanmış donanımlı bir müfredatın izini sürdük.

Bu meyanda, ideali ilim ehli kimseler olmak isteyen genç dimağların, hemen her türlü eğitim masraflarını üstlenerek önemli bir misyonu icra etme çabası içerisinde olduk.

Bu çabanın bir meyvesi olarak tüm bu süre boyunca mezun olan onlarca gencimiz üniversitelerin akademik kadrolarındaki yerlerini almış yanı sıra bazı gençlerimiz de imam-hatip ve müezzinlik gibi görevlerde  halen bulunmaktadırlar.

Eğitim sonunda sertifika ile tescillenen muhtelif üç programımız bulunmaktadır; bunların ikisi “İlim ve Hikmet Okulu” başlığı altında  gerçekleştirilen Sosyal Bilimler Programı ve İslami İlimler Programı’dır. Üçüncüsü de İmam-Hatiplik Hazırlık Programı’dır.

Sosyal Bilimler Programı, mühendislik ve sosyal bilimler öğrencilerine yönelik olup, İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil eğitimi gibi okula ek ya da destek mahiyetinde seminerlerden oluşmakta ve dört yıl sürmektedir.

İslami İlimler Programı, ilahiyat ve İslami İlimler fakültelerine alternatif bir müfredat sunmak değil bilakis bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilere destek sağlamak, okula takviye bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu programa katılan öğrenciler lisans bitimine kadar beş yıl boyunca aşamalı bir eğitime tabi tutulurlar.

İmam-Hatiplik Hazırlık Programı’na, katılan öğrencilerin ekseriyeti hafız olmakla birlikte hafızlık, programımızın ön koşulu değildir. Bu eğitim üç yıl süresince devam etmektedir. Başarılı öğrenciler bu sürenin akabinde İslami İlimler ihtisas sınıflarımızda eğitime devam edebilme hakkı kazanır. İlk yıl yoğunluklu Arapça dil eğitimi ve ibtida seviyesinde metin okumaları  yapılırken, ikinci ve üçüncü yıllarda İslami ilimlerin kavram ve sistematiği; usul ilimleri, kelam, mantık, münazara gibi akli ilimlerden kadim metinler, uzman hocalarımızın riyasetinde okutulur.

İlim ve Hikmet Okulu

Mühendislik, sosyal bilimler ve İlahiyat öğrencilerine yönelik olan okulumuz iki ayrı programdan oluşmaktadır;

  • İslami ilimler ile beraber ağırlıklı olarak sosyal bilimler eğitimi
  • Sosyal bilimler ile beraber ağırlıklı olarak İslami ilimler eğitimi

Birinci programa kayıt olan öğrenciler Dünya, Düşünce ve Bilim Tarihi gibi sosyal bilimler ağırlıklı olmakla beraber Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam gibi İslami ilimleri de tedris etme fırsatı elde edecekler.

İkinci programa kayıt yapan öğrenciler ise İslami ilimlerin ağırlıkta olduğu fakat Dünya, Düşünce ve Bilim Tarihi gibi sosyal bilimler seminerlerinin de yer aldığı beş yıllık bir eğitime tabi tutulacaklar.

Her iki periyotta da klasik Arapça ve akademik İngilizce tercihe bağlı olarak öğrencilere sunulacaktır.

Bahsi geçen bu ders programının yanı sıra Türk düşün-yazın ve akademik dünyasının gözde isimlerinin vereceği seminerlerle öğrencilerimize kültür atlası üzerinde masalsı gezintiler vaat ediyoruz. Yine her zaman yaptığımız gibi şehir ve tarihi mekân gezileri, sportif aktiviteler, doğa yürüyüşleri, piknikler ile zihinsel ve bedensel yorgunluklarımızdan kurtulmayı planlıyoruz.

İlim ve Hikmet Okulu, öğrencilerinin tamamına yurt bursu ve eğitim-kitap bursu ile ekonomik destek vermektedir. Bünyesinde barındırdığı kütüphaneye ücretsiz üyeliğin yanı sıra programda başarı sağlayanlara Yurt dışı eğitimi imkânı da sunmaktadır.

Detaylı bilgi almak için bizi arayın.