Defterdar Mah. Savaklar Cad. Yeni Küşat Sok. No:17 Eyüpsultan/İSTANBUL
0212 631 2443

Dil Dersleri ve Öğrenim Bursu

Dil, bilginin anahtarı, evrenin şifresidir. İnsanların konuştuğu diller olduğu gibi evrenin de kendine has bir dili vardır. Birine beşeri diller diğerine ilahi dil demeliyiz. Birincisi insanlar arası ilişkilerde ve ilmî mirasın elde edilmesinde kullanılmaktadır. Birincisini ilahi dil’i idrak edip kavramak için araç olarak görmek gerektiği kanaatindeyiz.

Elbette öğrenimdeki hazzı ve kendisiyle yazılmış edebi metinleri okurken ve kendisini konuşanın fonetiğindeki lezzet için dil uzmanları, dil mütehassısları var. Fakat biz çalışmamızda dili ilmî metinlere vukûfiyet kesbedebilmek, kadim medeniyetleri ve bilimi anlamak için tahsil ediyoruz.

İslâm medeniyetini için Arapça ve Farsça, batı medeniyeti için Latince ve İngilizce’yi öncelikli öğrenilmesi gereken diller arasında görüyoruz. Bu sebeple İlim ve Hikmet Okulumuzun müfredatına ilk etapta klasik Arapça ve Akademik İngilizce’yi ekledik.

Kayıt yaptıran öğrencilerimizin tercihine bağlı olarak bahis mevzuu iki dilden birisini öğrenim süreleri boyunca alacaklardır. Ayrıca imkanlar ve fırsatlarla birlikte diğer ilim ve bilim dillerin tahsilleri için de azami gayreti göstermenin bizim için bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.