Defterdar Mah. Savaklar Cad. Yeni Küşat Sok. No:17 Eyüpsultan/İSTANBUL
0212 631 2443

Genel Bilgiler

İlim ve Hikmet Okulu programı ile 2 yıllık bir süreçte tefsir, hadis, fıkıh, akaid-kelam, tasavvuf ve tarih-siyer gibi ilimlerde giriş ve orta seviye eğitimi veriyoruz. Sosyal bilimler, tıp, edebiyat ve mühendislik fakülteleri öğrencileri 6 dönem boyunca bir yandan İslami ilim dallarının temel kavram ve konularına dair malumat sahibi olurken, diğer yandan tematik kitap, film tahlilleri ve şehir içi kültür gezileriyle genel birikimlerini artırıyorlar. Amacımız, öğrencilerimizin hem kadim geleneğimizin ilim ve irfanına hem modern dünyanın ideolojik ve kültürel kodlarına dair yeterli farkındalığı sağlamaları.

  • Bu süreç içerisinde her iki alandan uzman akademisyen ve hocaların seminerleri olacak ve alana ait yazın dünyasının nadide eserleri okutulacaktır.
  • Akademik ve pratik alanda uzmanlık seviyesinde İngilizce ve Arapça dil seminerleri de isteğe bağlı olarak verilecektir.
  • Bunun yanı sıra üniversite sınavındaki başarı durumuna bağlı olarak değişecek şekilde tüm öğrencilerimize eğitim bursu, yurt bursu ve ücretsiz özel kurslar ve kütüphane üyelikleri verilecektir.

İlim ve Hikmet Okulu’na başvurmak için tıklayın.