Defterdar Mah. Savaklar Cad. Yeni Küşat Sok. No:17 Eyüpsultan/İSTANBUL
0212 631 2443

Kütüphane

Kütüphanemiz 2009 yılında hizmete açılmıştır. Kütüphanenin amacı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenci ve araştırmacılara okuma salonu oluşturmak, ödev, tez ve araştırmalarında eski eserler, mahtuta, tez, makale, kitap ve dergi gibi kaynak eserleri temin etmektir.

Arapça ve Türkçe iki dilde eserlerin bulunduğu kütüphanede 2019 yılı itibariyle Sosyal Bilimlerin muhtelif dallarına ait 21.560 cilt/11.150 kitap, 100 civarı eski eser, binlerce mahtuta ve 30.000’e yakın PDF kitap bulunmaktadır. Bu eserlerin 8830 cildi/5415 kitabı Arapça ve 6905 cildi/6135 kitabı Türkçe eserlerden oluşmaktadır. Kütüphane okuyucularına Tefsir, Fıkıh, Hadis, Siyer, İktisat, Kelâm, Bilim Tarihi, Felsefe, Dinler Tarihi, Tasavvuf, Dil ve Edebiyat, Lugat ve Dergi bölüm başlıkları altındaki eserlerle hizmet sunmaktadır.

Kütüphanede, araştırmacıların yaptığı çalışmalara yardımcı olması için hizmete sunduğu araştırma bilgisayarlarıyla, akıllı tahtalarla PDF kitaplar, e-dergiler vb. elektronik materyallerden faydalanabilme olanağı sunulmaktadır.

İslâmi İlimler Kütüphanesi yurtiçi ve yurtdışında bulunan kitap fuarlarını takip ederek, yayınevlerinden çıkan yeni eserleri bünyesine katmaya çalışmakta bu vesileyle her geçen gün kitap ve dergi kaynağını genişletmektedir. Bu sayede araştırmacılara zengin bir kaynak sunmayı ve fiziksel konforlu bir ortam oluşturarak araştırmacıların yükünü hafifletmeyi hedeflemektedir.