Defterdar Mah. Savaklar Cad. Yeni Küşat Sok. No:17 Eyüpsultan/İSTANBUL
0212 631 2443

Sosyal Bilimler Seminerleri

İnsan, Allah tealanın halifesi olarak yeryüzüne indirildiğinde, kulluk dışında temel bir yükümlülüğü daha sırtlanmıştı: Yeryüzünü imar. Evrensel olan bu görev de aslında bir tarafıyla kulluğa tekabül ederken bir taraftan isyan edebilme, haddi aşabilme potansiyelini taşımaktadır. Ekinlerde ve nesillerde ifsada neden olanlar Kelam-ı Kadim’in ifadesiyle kendilerini ‘ıslah ediciler’ olarak sunabilmektedir. Bu bağlamda sosyal bir varlık olan insanın sosyal varoluşunu nasıl kurduğu, hangi referanslarla hayatını ve dünyayı inşa ettiği, geleceği nasıl tasavvur ettiği son derece önemlidir.  

Son iki asırdır tüm dünyanın, sosyo-politik, ekonomik, kültürel ve metafizik olarak (Batılı) Modern paradigma çerçevesinde kurulduğunu teslim etmemiz gerekiyor. Yaradanın ‘mutlak irade’sinin karşısına insanın ‘deha’sını koyan Modernite, haddi aşan insanın inşa ettiği dünyanın dini mesabesindedir. Bireyden başlayarak topluma, ulus-devlete ve devletlerarası küresel sisteme kadar her noktayı ayrıntısıyla kurgulayan mezkûr dünya görüşünün nasıl inşa edildiğini bilmeden, ona mukabele edilemez. İslamî İlimlerin, hassaten asleyn olan Usulü’d-Din ve Usul-i Fıkıh’ın, hayatiyet kazanması ve çağımızın insanına söz söylemesi, daha doğrusu söylediği sözün makes bulabilmesi buna bağlıdır. Modern kapitalizmin temel kabullerini bilmeden, yaşadığımız sosyal gerçeklikte faizin iktisadi olarak neye tekabül ettiği hakkıyla anlatılamaz.

Milliyetçiliğin cahiliye tortusu olduğunu ulus-devlet kurgusunu bilmeden ifade etmek, gerekçelendirmek mümkün değildir. Çağdaş doğa düşüncesinin varlık anlayışının ve ontolojik kabullerinin bilincinde olmadan, İlm-i Kelam’ı hakkıyla konuşturmak imkansızdır. Bunlar ve daha fazla sebepten dolayı Sosyal Bilim disiplinleri ve onların tarihi İslami ilimler tahsil edenler için elzemdir.

Kültür üretimi ve medeniyet inşası, insan ve toplum ilişkilerinin temellendirilmesi, geçmişin bugün ve gelecekle sentezi, büyük toplumsal değişimlerin sistematiğini hazırlayıp, kılavuzluğunu yapması vs. gibi pek çok hususta dünyanın tarihsel, kültürel ve bilimsel evrimine katkı sağlamaktadır.

Zenon’dan Zizek’e düşünce ve felsefe tarihi, Tales’ten Einstein’a bilim tarihi, Kavimler Göçü’nden yapay zekâ endüstrisine dünya tarihi… İlim ve Hikmet okulumuzun sosyal bilimler bölümünde ağırlıklı olarak okutulacak derslerdir.